Ladowanie obrazow...
  • First Image
  • Second Image
  • Third Image
  • Forth Image
  • Fifth Image
  • First Image
  • Second Image
  • Third Image
  • Forth Image
  • Fifth Image

UE

Firma GEOTECH EWA TWARDYSKO pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.: „Implementacja innowacyjnej usługi - tomografii elektrooporowej gruntu w przedsiębiorstwie GEOTECH EWA TWARDYSKO”, współfinansowany w ramach Programu RPO WD 2014-2020

1 Przedsiębiorstwa i innowacje

1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW (Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP) – środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Numer umowy: RPDS.01.05.02-02-0042/21

Celem projektu jest implementacja innowacyjnej usługi wykonywania tomografii elektrooporowej gruntu ERT i IP przez firmę GEOTECH EWA TWARDYSKO.

Bezpośrednim efektem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowatorskiej usługi badania gruntu na podstawie tomografii elektrooporowej ERT i IP.

Wartość projektu: 256 489,44 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 160 566,56 PLN